giới thiệu

Giới thiệu

Hiệp Hội Bao Bì Xi Măng Việt Nam 06/12/2018
TÊN GỌI: Tên tiếng Việt: HIỆP HỘI BAO BÌ XI MĂNG VIỆT NAM Tên giao dịch Quốc tế: VIETNAM CEMENT PACKING ASOCIATION Tên viết tắt: VCP NGÀY THÀNH LẬP: 05/11/2008 TRỤ SỞ: Trụ sở chính của Hiệp Hội: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BAO BÌ VINH Số 18 đường Phong Định Cảng - Thành phố...