Tin tức ngành

Giá giấy tăng mạnh, sản xuất bao bì gặp khó khăn

Hiệp Hội Bao Bì Xi Măng Việt Nam 16/10/2018
Hiệp hội giấy bao bì Việt Nam cho biết, tình hình nguyên liệu hiện đang rất căng thẳng và nhiều DN đang rơi vào tình trạng kinh doanh khó khăn, thua lỗ. Nguyên liệu đầu vào cho sản xuất bao bì chủ yếu là các loại giấy nhưng trong 3 tháng...

Hội nghị tổng kết hiệp hội bao bì xi măng năm 2016

Admin 16/10/2018
Ngày 18 tháng 3 năm 2017 Hiệp hội bao bì xi măng Việt Nam đã tiến hành Hội nghị Tổng kết công tác Hiệp hội năm 2016. Theo phiên định kỳ tại Khách sạn. “The Reed- The Aria Palace” ( Đường Đinh Điền- Phường Đông Thành- TP Ninh Bình) do Ban thường vụ Hiệp hội triệu tập. Tham dự Hội nghị gồm có 15/17...

Tóm tắt Nghị quyết hội nghị thường niên tổng kết công tác hiệp hội bao bì xi măng năm 2016

Admin 16/10/2018
Ngày 18 tháng 3 năm 2017 Hiệp hội bao bì xi măng Việt Nam đã tiến hành Hội nghị Tổng kết công tác Hiệp hội năm 2016. Theo phiên định kỳ tại Khách sạn. “The Reed- The Aria Palace” ( Đường Đinh Điền- Phường Đông Thành- TP Ninh Bình) do Ban thường vụ Hiệp hội triệu tập. Tham dự Hội nghị gồm có 15/17...