Giới thiệu

Giới thiệu

TÊN GỌI:

Tên tiếng Việt: HIỆP HỘI BAO BÌ XI MĂNG VIỆT NAM

Tên giao dịch Quốc tế: VIETNAM CEMENT PACKING ASOCIATION

Tên viết tắt: VCP

NGÀY THÀNH LẬP: 05/11/2008

TRỤ SỞ:

Trụ sở chính của Hiệp Hội: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BAO BÌ VINH 

Số 18 đường Phong Định Cảng - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An 

TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH:

Hiệp hội Bao bì Xi măng Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp phi chính phủ của các nhà sản xuất, kinh doanh, sử dụng, nghiên cứu và quản lý có liên quan trưc tiếp hoặc gián tiếp đến lĩnh vực bao bì xi măng.

LĨNH VỰC VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG:

Lĩnh vực hoạt động:

- Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật áp dụng vào sản xuất bao bì xi măng;

- Hợp tác, liên kết, trao đổi kinh nghiệm cũng như bảo vệ lợi ích hợp pháp cho các hội viên trong sản xuất kinh doanh cũng như trong quá trình hội nhập quốc tế.

Phạm vi hoạt động:

Hiệp hội hoạt động trong phạm vi cả nước.

CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC:

Hiệp hội chịu sự quản lý của Bộ Công Thương, Bộ Nội Vụ và địa phương nơi Hiệp hội đóng trụ sở.

TƯ CÁCH PHÁP NHÂN, CON DẤU, TÀI KHOẢN:

Hiệp hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản tại Ngân Hàng.

0989572988