9 tháng của năm 2012, cả nước tiêu thụ 34,6 triệu tấn xi măng

9 tháng của năm 2012, cả nước tiêu thụ 34,6 triệu tấn xi măng

9 tháng của năm 2012, cả nước tiêu thụ 34,6 triệu tấn xi măng   Qua 9 tháng triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, nhìn chung tình hình trong nước vẫn còn rất nhiều khó khăn, các công trình giải ngân chậm tiến độ, yếu tố đầu vào tăng cao… đã làm ảnh... [Đọc tiếp]

0989572988