9 tháng của năm 2012, cả nước tiêu thụ 34,6 triệu tấn xi măng

9 tháng của năm 2012, cả nước tiêu thụ 34,6 triệu tấn xi măng

9 tháng của năm 2012, cả nước tiêu thụ 34,6 triệu tấn xi măng

 

Qua 9 tháng triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, nhìn chung tình hình trong nước vẫn còn rất nhiều khó khăn, các công trình giải ngân chậm tiến độ, yếu tố đầu vào tăng cao… đã làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả SXKD của các DN thuộc Bộ Xây dựng.

                                                                                                                              

Giá trị SXKD của các đơn vị thuộc Bộ ước thực hiện tháng 9 và 9 tháng năm 2012 giảm so với cùng kỳ năm 2011, cụ thể: Giá trị SXKD tháng 9 đạt trên 13 nghìn tỷ đồng, 9 tháng ước đạt gần 117 nghìn tỷ đồng, bằng 68,7% so kế hoạch năm và bằng 97,3% so cùng kỳ năm 2011. Trong đó, giá trị xây lắp tháng 9 đạt hơn 5,4 nghìn tỷ đồng, 9 tháng đạt 45,5 nghìn tỷ đồng, bằng 75,3% so kế hoạch năm và bằng 101,8% so cùng kỳ năm 2011. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện nhiều công trình trọng điểm không thể triển khai thi công tiếp do việc thu xếp vốn của chủ đầu tư không kịp thời, nhất là công trình ngành điện thuộc EVN, PVN.

Giá trị sản xuất công nghiệp và VLXD ước thực hiện tháng 9 đạt trên 4,4 nghìn tỷ đồng, 9 tháng đạt hơn 43 tỷ đồng, đạt 69% so kế hoạch năm và bằng 100,1% cùng kỳ 2011. Sản lượng xi măng toàn ngành sản xuất tháng 9 đạt 3,85 triệu tấn, 9 tháng đạt 34,6 triệu tấn, bằng 63% so kế hoạch năm. Do sự trầm lắng của thị trường BĐS nên sản lượng tiêu thụ tháng 9 đạt 3,61 triệu tấn, 9 tháng đạt 34,6 triệu tấn bằng 62,9% so kế hoạch năm. Để giảm áp lực về dư thừa công suất, các DN đã đẩy mạnh xúc tiến tìm kiếm thị trường xuất khẩu, 9 tháng xuất khẩu khoảng 6,2 triệu tấn clinker và xi măng.

Nhìn chung năm 2012 nhập khẩu chủ yếu vẫn là máy móc và thiết bị, tháng 9/2012 đạt 28,6 triệu USD, 9 tháng năm 2012 đạt 277,9 triệu USD, bằng 66% kế hoạch năm. Lượng xuất khẩu tháng 9/2012 đạt 13 triệu USD, 9 tháng năm 2012 đạt 136,8 triệu USD, bằng 65,4% so với kế hoạch năm.

Phong Thư - Báo xây Dựng

 

Các tin khác

0989572988