Liên hệ

Hiệp hội chịu sự quản lý của Bộ Công Thương, Bộ Nội Vụ và địa phương nơi Hiệp hội đóng trụ sở.

Công ty cổ phần nhưa bao bì Vinh - Số 18 đường Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Nghệ An,
0989572988