Hiệp Hội Bao Bì Xi Măng Việt Nam 
Địa chỉ: Công ty CP Vicem bao bì Bỉm Sơn, Phường Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa 
Điện thoại: 02373 825 632 - FAX: 02373 825 633 
Website: vcp.org.vn - Email: hiephoibaobiximangvietnam@gmail.com 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: