Hiệp Hội Bao Bì Xi Măng Việt Nam 
Địa chỉ: Công ty cổ phần nhưa bao bì Vinh - Số 18 đường Phong Định Cảng - Phường Bến Thủy - Thành phố Vinh - Nghệ An

Chủ tịch Hiệp Hội : Ông Lê Xuân Thọ   - Thư ký Hiệp Hội : Ông Nguyễn Khắc Thiện
Điện thoại: 0238 855 254 - 0989572988  - FAX: 02383 856 007
Website: vcp.org.vn - Email: hiephoibaobiximangvietnam@gmail.com 

0989572988