cong-ty-cp-bao-bi-nhon-trach-dong-nai

Công ty cp bao bì nhơn trạch - đồng nai

Hiệp Hội Bao Bì Xi Măng Việt Nam 16/10/2018

Công ty CP Bao bì Nhơn Trạch - Đồng Nai

 

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Bao bì Nhơn Trạch - Đồng Nai

Giám đốc: Nguyễn Đức Văn

Điện thoại: 0613.560127

Mobile: 0903.706911

Fax : 0613.560130

Website: http://www.baobinhontrach.com.vn

Địa chỉ: Số 2 Khu CN Nhơn Trạch I, Đồng Nai