cong-ty-cp-bao-bi-tien-phong

Công ty cp bao bì tiền phong

Hiệp Hội Bao Bì Xi Măng Việt Nam 16/10/2018

Công ty CP BB Tiền Phong

 

Tên đơn vị:  Công ty CP Bao bì Tiền Phong

Giám đốc:    Nguyễn Văn Khái

Điện thoại:   0313.640.445

Mobile:         0989.151.126

FAX:              0313.640.551

Địa chỉ:         Số 2, An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng