cong-ty-cp-bb-bim-son

Công ty cp bb bỉm sơn

Hiệp Hội Bao Bì Xi Măng Việt Nam 06/12/2018

Công ty CP BB Bỉm Sơn

 

Tên đơn vị: Công ty CP BB Bỉm Sơn

Giám đốc:  Trần Văn Chương

Điện thoại:  02373.825.658

FAX:            02373.825.633

Website: http://www.baobibimson.vn

Địa chỉ: Phường Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá.