Công ty CP BB Bỉm Sơn

Công ty CP BB Bỉm Sơn

Công ty CP BB Bỉm Sơn

 

Tên đơn vị: Công ty CP BB Bỉm Sơn

Giám đốc:  Trịnh Văn Diễn

Điện thoại:  02373.825.658

Mobile : 0987 665 666

FAX:            02373.825.633

Website: http://www.baobibimson.vn

Địa chỉ: Phường Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá.

0989572988