Công ty CP BB Hoàng Thạch

Công ty CP BB Hoàng Thạch

Công ty CP BB Hoàng Thạch

 

Tên đơn vị: Công ty CP BB Hoàng Thạch

Giám đốc: Nguyễn Thị Minh

Điện thoại: 0320.3820.020

Mobile0915 054 195

FAX: 0320.3821.869

Website: http://www.ximanghoangthach.com

Địa chỉ: Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương

0989572988