cong-ty-cp-bb-kdth-nghe-an

Công ty cp bb &kdth nghệ an

Hiệp Hội Bao Bì Xi Măng Việt Nam 16/10/2018

Công ty CP BB &KDTH Nghệ An

 

Tên đơn vị: Công ty CP BB &KDTH Nghệ An

Giám đốc: Nguyễn Đức Chương

Điện thoại: 038.3611.258

FAX: 0383.611.152

Website: http://baobikdthnghean.com.vn/

Địa chỉ: Km 10, Quốc lộ 1A, Nghi Liên, Nghi Lộc, Nghệ An