Công ty CP BB xi măng Bút Sơn

Công ty CP BB xi măng Bút Sơn

Công ty CP BB xi măng Bút Sơn

 

Tên đơn vị: Công ty CP BB xi măng Bút Sơn

Giám đốc: Phạm Văn Minh

Điện thoại: 03503.860.435

Mobile0912278053

FAX: 03503.840.395

Website: http://www.baobibutson.com.vn

Địa chỉ: Km 2, Đường Văn Cao, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định

0989572988