Công ty CP CNTM Sông Đà

Công ty CP CNTM Sông Đà

Công ty CP CNTM Sông Đà

 

Tên đơn vị: Công ty CP CNTM Sông Đà

Giám đốc: Trần Đức Uyên

Điện thoại: 0433.820.846

Mobile0912 236 504

FAX: 0433.516.478

Địa chỉ: Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

Website: http://stp.com.vn/

0989572988