cong-ty-cp-cntm-song-da

Công ty cp cntm sông đà

Hiệp Hội Bao Bì Xi Măng Việt Nam 16/10/2018

Công ty CP CNTM Sông Đà

 

Tên đơn vị: Công ty CP CNTM Sông Đà

Giám đốc: Trần Đức Uyên

Điện thoại: 0433.820.846

Mobile0912 236 504

FAX: 0433.516.478

Địa chỉ: Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

Website: http://stp.com.vn/