cong-ty-cp-nhua-bao-bi-vinh

Công ty cp nhựa & bao bì vinh

Hiệp Hội Bao Bì Xi Măng Việt Nam 06/12/2018

Công ty CP Nhựa BB Vinh

 

Tên đơn vị: Công ty CP Nhựa & Bao bì Vinh

Giám đốc: Nguyễn Xuân  Hải

Điện thoại: 02383.855.524

Mobile0913275069

FAX: 02383.856.007

Website: http://www.nhuabaobivinh.com/

Địa chỉ: 18 Phong Định Cảng, Phường Bến Thuỷ, TP Vinh, Nghệ An.