Công ty CP Nhựa & Bao bì Vinh

Công ty CP Nhựa & Bao bì Vinh

Công ty CP Nhựa BB Vinh

 

Tên đơn vị: Công ty CP Nhựa & Bao bì Vinh

Giám đốc: Lê Xuân Thọ

Điện thoại: 02383.855.524

Mobile0983838888

FAX: 02383.856.007

Website: http://www.nhuabaobivinh.com/

Địa chỉ: 18 Phong Định Cảng, Phường Bến Thuỷ, TP Vinh, Nghệ An.

0989572988