cong-ty-cp-trung-kien

Công ty cp trung kiên

Hiệp Hội Bao Bì Xi Măng Việt Nam 06/12/2018

Công ty CP Trung Kiên

 

Tên đơn vị: Công ty CP Trung Kiên

Giám đốc: Vũ Thị Vân

Điện thoại: 0320.3721.049

Mobile: 0913 256 009

FAX: 0320.3560.766

Địa chỉ: Thị trấn Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương.