Công ty CP Trung Kiên

Công ty CP Trung Kiên

Công ty CP Trung Kiên

 

Tên đơn vị: Công ty CP Trung Kiên

Giám đốc: Lê Trung Kiên

Điện thoại: 0320.3721.049

Mobile: 0919 229 229

FAX: 0320.3560.766

Địa chỉ: Thị trấn Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương.

0989572988