Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Đến tham dự hội nghị có các đại diện là Lãnh đạo của Công ty thành viên Hiệp hội.  

Ông Trần Văn Chương - Chủ tịch Hiệp hội đã đọc báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước, đánh giá sự phát triển của ngành xi măng nói chung và ngành bao bì nói riêng, từ đó nêu được những khó khăn cũng như thách thức trong 6 tháng cuối năm, trong tình hình giá cả vật tư đầu vào tăng không đồng tốc với giá bán vỏ bao.

Ngoài ra việc thu hồi công nợ đối với các khách hàng mua vỏ bao ngày càng khó khăn ảnh hưởng đến dòng tiền sản xuất kinh doanh cũng như chi phí tài chính của các thành viên.

Từ những khó khăn trong 6 tháng đầu năm và dự báo còn khó khăn hơn trong những tháng còn lại của năm 2018. Các thành viên hiệp hội đã tập trung thảo luận các chủ đề liên quan đến giá bán vỏ bao cũng như chia sẻ thị trường để các thành viên tham gia cùng có lợi, không bị khách hàng ép giá, từng bước tháo gỡ những khó khăn để cùng nhau phát triển ổn định bền vững.

Những hình ảnh tại hội nghị

 

0989572988