Hội nghị tổng kết hiệp hội bao bì xi măng năm 2015

Hội nghị tổng kết hiệp hội bao bì xi măng năm 2015

Khai mạc hội nghị là màn biểu diễn văn nghệ của các nghệ sỹ của Thành phố Đà Nẵng. Tiếp theo là báo cáo tổng kết công tác hiệp hội năm 2015 và triển khai công tác nhiệm vụ năm 2016 của ông Trần Văn Chương Chủ tịch Hiệp hội. Trong báo cáo tổng kết của hiệp hội có điểm lại tình hình kinh tế trong nước và quốc tế, thực trạng của ngành xi măng. Từ đó nêu bật lên được những khó khăn, thuận lợi cũng như cơ hội phát triển và thách thức đối với Hiệp hội trong thời gian tới.

Sau phần báo cáo của Chủ Tịch Hiệp Hội là phần tham luận của các đơn vị.

Các ý kiến tham luận chủ yếu tập trung vào việc phát triển hiệp hội và nâng cao vai trò của hiệp hội trong thời gian tới, đặc biệt là hướng tới đa dạng hóa sản phẩm bao bì và xuất khẩu để mở rộng thị trường cho các thành viên trong hiệp hội.

Chủ tich Hiệp Hội: Ông Trần Văn Chương trao tặng Hoa và Bằng khen cho các đơn vị đã đạt thành tích trong năm 2015.

0989572988