Chính thức công bố giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp

Chính thức công bố giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 60/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 đối với một số... [Đọc tiếp]

Thị trường phát điện cạnh tranh: Thiếu cạnh tranh - thừa độc quyền

Thị trường phát điện cạnh tranh: Thiếu cạnh tranh - thừa độc quyền

  Thị trường phát điện cạnh tranh đã chính thức hoạt động cùng thời điểm với việc tăng 5% giá bán điện cho người tiêu dùng. Điều này khiến DN, người dân thêm một lần nữa nghi ngờ về tính minh bạch của một ngành: nguyên liệu của mọi nguyên liệu. Giá... [Đọc tiếp]

Nhất loạt áp 'trần' lãi suất cho vay mới

Nhất loạt áp 'trần' lãi suất cho vay mới

Các ngân hàng đã cùng nhìn nhau, nhất loạt áp trần lãi suất cho vay mới chỉ còn 15%. Trong đó, các ngân hàng lớn, có thanh khoản tốt lại thể hiện lợi thế và tạo ra sức ép tích cực cho toàn thị trường. Đồng loạt lập trần 15% Thông báo... [Đọc tiếp]

0989572988