Tổng kết công tác hiệp hội bao bì xi măng Việt Nam 2017

Tổng kết công tác hiệp hội bao bì xi măng Việt Nam 2017

Đến tham dự nghị là lãnh đạo các Công ty thành viên trong Hiệp hội. 

Đúng 9 giờ 00 phút Đồng chí Trần Văn Chương Chủ tịch Hiệp hội tuyên bố khai mạc Hội nghị.

Lãnh đạo Hiệp hội trao giấy khen và phần thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2017

Biểu quyết bầu bổ sung Thành viên Ban chấp hành Hiệp hội giữa nhiệm kỳ.

Lãnh đạo của các Đơn vị Thành viên tham gia phát biểu ý kiến và chia sẻ những kinh nghiệm quá trình hoạt động SXKD của đơn vị trong năm 2017 và những thuận lợi khó khăn trong năm 2018.

0989572988