Xí nghiệp Bao bì Vĩnh Tuy

Xí nghiệp Bao bì Vĩnh Tuy

Xí nghiệp BB Vĩnh Tuy

 

Tên đơn vị: Xí nghiệp Bao bì Vĩnh Tuy

Giám đốc: Nguyễn Văn Đức

Điện thoại: 0438.611.619/0436.336.772

Fax: 043.633.6773

Địa chỉ: Ngõ 122, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

0989572988