xi-nghiep-bao-bi-vinh-tuy

Xí nghiệp bao bì vĩnh tuy

Hiệp Hội Bao Bì Xi Măng Việt Nam 16/10/2018

Xí nghiệp BB Vĩnh Tuy

 

Tên đơn vị: Xí nghiệp Bao bì Vĩnh Tuy

Giám đốc: Phạm Trung Thực

Điện thoại: 0438.611.619/0436.336.772

Fax: 043.633.6773

Địa chỉ: Ngõ 122, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội