DANH SÁCH HỘI VIÊN HIỆP HỘI BAO BI XI MĂNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ II KHÓA 2014-2018

DANH SÁCH HỘI VIÊN HIỆP HỘI BAO BI XI MĂNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ II KHÓA 2014-2018

DANH SÁCH HỘI VIÊN HIỆP HỘI BAO BI XI MĂNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ II KHÓA 2014-2018 STT Thành viên DN hội viên Hiệp hội bao bì xi măng Việt Nam Đại diện Doanh nghiệp Chức vụ Ghi chú 1 Công ty CP Vicem bao bì Bỉm Sơn Trần Văn Chương Giám đốc     Địa chỉ: Phường Lam Sơn-Thị xã Bỉm  Sơn-... [Đọc tiếp]

Ban thường vụ hiệp hội bao bì xi măng VN nhiệm kỳ I (2008 - 2013)

Ban thường vụ hiệp hội bao bì xi măng VN nhiệm kỳ I (2008 - 2013)

Ban thường vụ hiệp hội bao bì xi măng VN nhiệm kỳ I ( 2008 - 2013) Ban thường vụ Hiệp hội Bao bì xi măng Việt Nam giai đoạn 2008 - 2011         1. Ông Nguyễn Trọng Giang:             Chủ tịch Hiệp hội bao bì xi măng... [Đọc tiếp]

Ban chấp hành hiệp hội bao bì xi măng VN nhiệm kỳ I ( 2008 - 2013)

Ban chấp hành hiệp hội bao bì xi măng VN nhiệm kỳ I ( 2008 - 2013)

                         Ban chấp hành hiệp hội bao bì xi măng VN nhiệm kỳ I ( 2008 - 2013) 1. Ban Chấp hành Hiệp hội Bao bì Ximăng Việt Nam giai đoạn 2008 - 2012  TT Họ Và Tên Chức vụ Chức danh và nơi công... [Đọc tiếp]

Ban kiểm tra hiệp hội bao bì xi măng VN nhiệm kỳ I ( 2008 - 2013)

Ban kiểm tra hiệp hội bao bì xi măng VN nhiệm kỳ I ( 2008 - 2013)

Ban kiểm tra hiệp hội bao bì xi măng VN nhiệm  kỳ I ( 2008 - 2013) Ban Kiểm tra Hiệp hội Bao bì xi măng Việt Nam giai đoạn 2008 - 2011 TT Họ và tên Chức vụ Chức danh - Nơi công tác 1   Ông Phạm Văn Minh  Trưởng Ban Kiểm tra  Giám đốc - Công ty CP... [Đọc tiếp]

0989572988