Công ty CP VICEM BB Hải Phòng

Công ty CP VICEM BB Hải Phòng

Công ty CP VICEM BB  Hải Phòng   Tên đơn vị: Công ty CP VICEM BB Hải Phòng Giám đốc: Ông Nguyễn Anh Nghĩa Điện thoại: 02313.821.973 Mobile:  FAX: 02313.540.272 Địa chỉ: Số 2, Đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng Website: http://www.hcpc.vn/website/home-page.aspx   [Đọc tiếp]

Công ty CP BB &KDTH Nghệ An

Công ty CP BB &KDTH Nghệ An

Công ty CP BB &KDTH Nghệ An   Tên đơn vị: Công ty CP BB &KDTH Nghệ An Giám đốc: Nguyễn Đức Chương Điện thoại: 038.3611.258 FAX: 0383.611.152 Website: http://baobikdthnghean.com.vn/ Địa chỉ: Km 10, Quốc lộ 1A, Nghi Liên, Nghi Lộc, Nghệ An [Đọc tiếp]

Công ty CP BB xi măng Bút Sơn

Công ty CP BB xi măng Bút Sơn

Công ty CP BB xi măng Bút Sơn   Tên đơn vị: Công ty CP BB xi măng Bút Sơn Giám đốc: Phạm Văn Minh Điện thoại: 03503.860.435 Mobile: 0912278053 FAX: 03503.840.395 Website: http://www.baobibutson.com.vn Địa chỉ: Km 2, Đường Văn Cao, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định [Đọc tiếp]

Công ty CP BB Hoàng Thạch

Công ty CP BB Hoàng Thạch

Công ty CP BB Hoàng Thạch   Tên đơn vị: Công ty CP BB Hoàng Thạch Giám đốc: Nguyễn Thị Minh Điện thoại: 0320.3820.020 Mobile: 0915 054 195 FAX: 0320.3821.869 Website: http://www.ximanghoangthach.com Địa chỉ: Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương [Đọc tiếp]

0989572988