Tin Nội Bộ

Đơn xin phép thành lập Hiệp hội

Admin 16/10/2018
Đơn xin phép thành lập Hiệp hội CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC -------------------------------- Hà Đông, ngày 26 tháng 5 năm 2008 ĐƠN XIN THÀNH LẬP HIỆP HỘI BAO BÌ XI MĂNG VIỆT NAM Kí...

Điều lệ hiệp hội bao bì xi măng Việt Nam

Admin 16/10/2018
Điều lệ Hiệp hội Bao bì xi măng Việt Nam Chương I TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH Điều 1. Tên gọi, biểu trưng 1.1. Tên tiếng Việt: Hiệp hội Bao bì xi măng Việt Nam 1.2. Tên giao dịch Quốc tế: Vietnam Cement Packing Association. ...

Lý lịch thành viên ban chấp hành hiệp hội

Admin 16/10/2018
Lý lịch thành viên ban chấp hành hiệp hội nhiệm kỳ I ( 2008-2013) 1 - Họ và tên: Nguyễn Trọng Giang - Giới tính: Nam - Số CMND: 012903045 Cấp ngày: 27/07/2006 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội - Ngày tháng năm sinh: ...

Sự cần thiết phải thành lập hiệp hội

Admin 16/10/2018
Sự cần thiết phải thành lập hiệp hội Xuất phát từ tình hình thực tiễn sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất bao bì xi măng cần có một tổ chức là hiệp hội của mình để tập hợp giúp các đơn vị vượt qua khó khăn đảm bảo sản xuất phát tri ển, chia sẻ kinh nghiệ...