DANH SÁCH BCH HIỆP HỘI

DANH SÁCH BCH HIỆP HỘI

DANH SÁCH ỦY VIÊN BCH HIỆP HỘI   1- Họ và tên:          Lê Xuân Thọ - Chủ tịch Hiệp hội   - Giới tính:            Nam   - Điện thoai :        0983838888   - Chức vụ đang nắm giữ: Giám đốc Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh ... [Đọc tiếp]

Đơn vị trong ngành là cộng tác viên của Hiệp Hội

Đơn vị trong ngành là cộng tác viên của Hiệp Hội

Đơn vị trong ngành là cộng tác viên của hiệp hội 1-Công ty TNHH Thuỳ Anh 2-Cty CP Sơn - Chất dẻo 3-Cty CP Bao Bì Hà Tiên 4-Cty CP sản xuất &KD vật tư thiết bị VVMI 5-Công Ty Bao Bì Đạm Phú mỹ [Đọc tiếp]

SỰ CẦN THIẾT PHẢI THÀNH LẬP HIỆP HỘI

SỰ CẦN THIẾT PHẢI THÀNH LẬP HIỆP HỘI

Sự cần thiết phải thành lập hiệp hội Xuất phát từ tình hình thực tiễn sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất bao bì xi măng cần có một tổ chức là hiệp hội của mình để tập hợp giúp  các đơn vị vượt qua khó khăn đảm... [Đọc tiếp]

Đơn xin phép thành lập Hiệp hội

Đơn xin phép thành lập Hiệp hội

Đơn xin phép thành lập Hiệp hội CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC -------------------------------- Hà Đông, ngày 26 tháng 5 năm 2008 ĐƠN XIN THÀNH LẬP HIỆP HỘI BAO BÌ XI MĂNG VIỆT NAM Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Nội Vụ   Thay mặt các thành viên trong Ban... [Đọc tiếp]

0989572988