DANH SÁCH BCH HIỆP HỘI

DANH SÁCH BCH HIỆP HỘI

DANH SÁCH ỦY VIÊN BCH HIỆP HỘI

 

1- Họ và tên:          Lê Xuân Thọ - Chủ tịch Hiệp hội

  - Giới tính:            Nam
  - Điện thoai :        0983838888
  - Chức vụ đang nắm giữ: Giám đốc Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh   
 


2- Họ và tên:            Trịnh Văn Diễn - Phó chủ tịch Hiệp hội

 - Giới tính:                Nam
 - Điện thoại DĐ:       0987665666

- Chức vụ  : Giám đôc Công ty cổ phần Vicem bao bì xi măng Bỉm Sơn 


3- Họ và tên :            Nguyễn Thị Minh - Phó chủ tịch Hiệp hội

  - Giới tính:              Nữ

  - Chức vụ :              Giám đốc Công ty  Bao bì Hoàng Thạch .
 


4- Họ và tên:           Nguyễn Xuân Hải 

  - Giới tính:             Nam
  - Số CMND:    14A921041357   Cấp ngày: 27/07/2006  Nơi cấp:  CA Nghệ An
  - Ngày tháng năm sinh:     03/06/1969
  - Quốc Tịch:         Việt Nam
  - Dân Tộc:             Kinh
  - Địa chỉ thường trú:     Khối 13 – Phường Trung Đô - TP Vinh  
  - Số điện thoại liên lạc cơ quan: 0383. 855 524
    Điện thoại DĐ:0913.275.069
  - Trình độ văn hoá:     12/12
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD
  - Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Giám đốc – Công ty CP nhựa Bao bì Vinh.
  - Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):         Không


5- Họ và tên:           Vũ Minh Giang  

  - Giới tính:             Nam
  - Số CMND:  14A921041357   Cấp ngày: 27/07/2006  Nơi cấp:  CA TP Hà Nội
  - Ngày tháng năm sinh:     03/01/1964
  - Quốc Tịch:         Việt Nam
  - Dân Tộc:             Kinh
  - Địa chỉ thường trú:     B14 LôE9, đường Phạm Hùng – Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  - Số điện thoại liên lạc cơ quan: 04  281 1040; 042.811.040; Fax : 042.513.185
    Điện thoại DĐ : 0913.230.692
  - Trình độ văn hoá:     10/10
  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
  - Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Giám đốc Cty CP Bao bì Vinaconex( VIPACO)
  - Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):         Không


6- Họ và tên:           Phạm Văn Minh    

  - Giới tính:             Nam
  - Số CMND:   160684657   Cấp ngày: 27/07/2006  Nơi cấp:  Công an Nam Định
  - Ngày tháng năm sinh:     12/06/1962
  - Quốc Tịch:         Việt Nam
  - Dân Tộc:             Kinh
  - Địa chỉ thường trú:     17/109 Bắc Ninh , TP Nam Định
  - Số điện thoại liên lạc cơ quan: 0350.386 0435 – 03503.845.183
    Điện thoại DĐ : 0912.278.053
  - Trình độ văn hoá:     10/10
  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư 
  - Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc – Công ty CP Bao bì Bút Sơn .
  - Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):         Không


7- Họ và tên:           Nguyễn Đức Chương    

  - Giới tính:             Nam
  - Số CMND:  14A921041357   Cấp ngày: 27/07/2006  Nơi cấp:  Công an Nghệ An
  - Ngày tháng năm sinh:     1951
  - Quốc Tịch:         Việt Nam
  - Dân Tộc:             Kinh
  - Địa chỉ thường trú:     Nghi Liên – Nghi Lộc – Nghệ An
  - Số điện thoại liên lạc cơ quan: 038 3611 152- Fax: 0383.611.152
    Điện thoại DĐ : 0915.168.345
  - Trình độ văn hoá:     10/10
  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư 
  - Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Giám đốc – Công ty CP BB & KDTH Nghệ An.
  - Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):         Không8- Họ và tên:           Phạm Văn Bình     

  - Giới tính:             Nam
  - Số CMND:    182009910   Cấp ngày: 27/07/2006  Nơi cấp:  Công an Nghệ An
  - Ngày tháng năm sinh:     17/08/1958
  - Quốc Tịch:         Việt Nam
  - Dân Tộc:             Kinh
  - Địa chỉ thường trú:     Mỹ Trung – Hưng Lộc – TP Vinh – Nghệ An 
  - Số điện thoại liên lạc cơ quan: 0383.511 708; Fax; 0383.852.094
  - Điện thoại DĐ : 0913.274.011
  - Trình độ văn hoá:     10/10
  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí 
  - Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Giám đốc – Công ty TNHH Tân Khánh An
  - Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):         Không


9- Họ và tên:           Phan Văn Tam 

  - Giới tính:             Nam
  - Số CMND:    012816969   Cấp ngày: 07/10/2005  Nơi cấp:  Công an TP Hà Nội
  - Ngày tháng năm sinh:     1957
  - Quốc Tịch: Việt Nam
  - Dân Tộc:     Kinh
  - Địa chỉ thường trú:     Số 22 đường Tân Hồng, Tổ 85, Phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội  
  - Số điện thoại liên lạc cơ quan: 0904.131.445
  - Trình độ văn hoá:     10/10
  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế 
  - Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Phó Tổng GĐ – Công ty CP CNTM Sông Đà.
  - Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không


10- Họ và tên:           Nguyễn Văn Khái       

  - Giới tính:             Nam
  - Số CMND:   031327787  Cấp ngày: 27/07/2006  Nơi cấp:  Công an TP Hải Phòng
  - Ngày tháng năm sinh:     13/03/1965
  - Quốc Tịch: Việt Nam
  - Dân Tộc:     Kinh
  - Địa chỉ thường trú:     13D2 Đổng Quốc Bình – Hải Phòng  
  - Số điện thoại liên lạc cơ quan: 0313.640 445-Fax ; 0313.640.551
    Điện thoại DĐ: 0989.151.126
  - Trình độ văn hoá:     10/10
  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư 
  - Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Giám đốc – Công ty CP Bao bì Tiền Phong
  - Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):         Không


11-Họ và tên:           Nguyễn Thị Hạnh        

  - Giới tính:             Nữ
  - Số CMND:    182438400  Cấp ngày: 27/07/2006  Nơi cấp:  Công an TP Hà Nội
  - Ngày tháng năm sinh:     1974
  - Quốc Tịch: Việt Nam
  - Dân Tộc:     Kinh
  - Địa chỉ thường trú:     138/95/8 Chùa Bộc - Đống Đa – Hà Nội  
  - Số điện thoại liên lạc cơ quan: 0936.160 666
  - Cơ quan : 0303.772.985- Fax : 0303.771.288
  - Trình độ văn hoá:     12/12
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân
  - Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Giám đốc – Công ty CP Bao bì Tam Điệp
  - Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không12-Họ và tên:           Phạm Thanh Bình

  - Giới tính:             Nam
  - Số CMND: Hộ chiếu: 20010605 Cấp ngày:    07/10/1993  Nơi cấp: CATQNĐN
  - Ngày tháng năm sinh:     19/07/1961
  - Quốc Tịch: Việt Nam
  - Dân Tộc:     Kinh
  - Địa chỉ thường trú: k44/6  Nguyễn Thành Hãn, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
  - Số điện thoại liên lạc cơ quan:0511.736617- 18; Fax; 0511.3736.619
    Điện thoại DĐ: 0905.161.617
  - Trình độ văn hoá:     12/12
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân
  - Chức vụ đang nắm giữ tại công ty:  Giám đốc – XN vỏ bao XM Đà Nẵng 
  - Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):         Không


13-Họ và tên:           Hoàng Đình Chiến

  - Giới tính:     Nam
  - Số CMND : 0907591136 Cấp ngày:                  Nơi cấp: 
  - Ngày tháng năm sinh:     31/03/1979
  - Quốc Tịch: Việt Nam
  - Dân Tộc:     Kinh
  - Quê quán:    Xã Đồng Quế- Huyện lập Thạch- Vĩnh Phúc
  - Địa chỉ thường trú:     Phường phố Cò- Thị xã Sông Công- Thái Nguyên
  - Số điện thoại liên lạc cơ quan: 02802.242.656
     số điện thoại di động: 0979.988.489- Fax : 02803.816.123
  - Trình độ văn hoá:     12/12
  - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật cơ khí
  - Chức vụ đang nắm giữ: Giám đốc  Cty  cổ phần bao bì Sông Công
  - Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không


14-Họ và tên:           Nguyễn Đức Thanh

  - Giới tính:     Nam
  - Số CMND :               Cấp ngày:                  Nơi cấp: 
  - Ngày tháng năm sinh:     
  - Quốc Tịch: Việt Nam
  - Dân Tộc:     Kinh
  - Quê quán:         Xã Đồng Quế- Huyện lập Thạch- Vĩnh Phúc
  - Địa chỉ thường trú: Ven quốc lộ 5- Xã Đình Dù- Văn Lâm – Hưng Yên
  - Số điện thoại liên lạc cơ quan: 0321.3986.598- Fax : 0321.3986.596
     số điện thoại di động: 0905.816.688
  - Trình độ văn hoá:     12/12
  - Trình độ chuyên môn: 
  - Chức vụ đang nắm giữ:  Tổng giám đốc  Cty  cổ phần Sapa Geleximco
  - Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không


15-Họ và tên:           Vũ Thị Vân

  - Giới tính:     Nữ
  - Số CMND : 140378072              Cấp ngày:                  Nơi cấp: 
  - Ngày tháng năm sinh:     24/10/1960
  - Quốc Tịch: Việt Nam
  - Dân Tộc:     Kinh
  - Quê quán: Thôn Quỳnh Khê- Xã Kim xuyên- Huyện Kim Thành,Hải Dương
  - Địa chỉ thường trú: Phố Ga – Thị Trấn Phú Thái- H.Kim Thành-Tinh Hải Dương.
  - Số điện thoại liên lạc cơ quan: 03203721049- Fax ; 03023560766
    Số điện thoại di động: 0913.256.009
  - Trình độ văn hoá:     10/10
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh
  - Chức vụ đang nắm giữ:  giám đốc  Cty  CP Trung Kiên
  - Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không


16-Họ và tên:           Phạm Trung Thực

  - Giới tính:     Nam
  - Số CMND : Hộ chiếu:B3472579 Cấp ngày:  23/10/2009 Nơi cấp:Cục quản lý XNC
  - Ngày tháng năm sinh:     28/01/1960 
  - Quốc Tịch: Việt Nam
  - Dân Tộc:     Kinh
  - Quê quán: Phường Yên Lãng- Quận Đống Đa – Hà Nội            
  - Địa chỉ thươờng trú: 62 phố Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội
  - Số điện thoại liên lạc cơ quan: 0438.611.619- Fax ;043.633.6773
     0436.336.772
     Số điện thoại di động: 0912.167.288
  - Trình độ văn hoá:     10/10
  - Trình độ chuyên môn: 
  - Chức vụ đang nắm giữ:  giám đốc  XN bao bì Vĩnh Tuy
  - Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không


17-Họ và tên:           Nguyễn Đức Văn

  - Giới tính:     Nam
  - Số CMND :   023329252  Cấp ngày: 15/05/2010  Nơi cấp: CA- TP.HCM
  - Sinh ngày: 13/03/1959    
  - Quốc Tịch: Việt Nam
  - Dân Tộc:     Kinh
  - Quê quán: 
  - Địa chỉ thường trú: 79/3/5 Phan Kế Bính- P. Đa cao – Quận Nhất  – TP HCM
  - Số điện thoại liên lạc cơ quan: 0613.560.127- 128: Fax ;0613.560.130
    Số điện thoại di động: 0903.706.911
  - Trình độ văn hoá:     10/10
  - Trình độ chuyên môn: 
  - Chức vụ đang nắm giữ:  giám đốc  Cty CPBB Nhơn Trạch Đồng Nai
  - Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không


18-Họ và tên:           Trần Văn Chương

  - Giới tính:     Nam
  - Số CMND :11640034206  Cấp ngày:                  Nơi cấp: 
  - Ngày tháng năm sinh:     14/10/1960
  - Quốc Tịch:         Việt Nam
  - Dân Tộc:             Kinh
  - Quê quán: Hải Phong – Hải Hậu – Tỉnh Nam Định        
  - Địa chỉ thường trú: 284 phường Lam Son – TX Bỉm Sơn – Tỉnh Thanh Hóa
  - Số điện thoại liên lạc cơ quan: 0373.825.658
    số điện thoại di động: 0916.454.567
  - Trình độ văn hoá:     10/10
  - Trình độ chuyên môn: 
  - Chức vụ đang nắm giữ:  giám đốc Cty cổ phần vicem bao bì Bỉm Sơn
  - Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không


19-Họ và tên:           Lê Kế Tích

  - Giới tính:     Nam
  - Số CMND : 200895670    Cấp ngày:  08/01/2002     Nơi cấp: TQN
  - Ngày tháng năm sinh: 10/02/1967    
  - Quốc Tịch:         Việt Nam
  - Dân Tộc:             Kinh
  - Quê quán: Xóm Điện Nam – Điện Bàn - Quảng Nam        
  - Địa chỉ thường trú: 24 Thôn Nhân Chung- Tổ 41P.Hòa Khê- Q.Thanh Khê – TP Đà Nẵng    
  - Số điện thoại liên lạc cơ quan: 
     số điện thoại di động: 0913.422.429
  - Trình độ văn hoá:     10/10
  - Trình độ chuyên môn: 
  - Chức vụ đang nắm giữ: Phó giám đốc XN vỏ bao xi măng Đà Nẵng
  - Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không


20-Họ và tên:           Nguyễn Văn Tọa

  - Giới tính:     Nam
  - Số CMND :                               Cấp ngày:       Nơi cấp: 
  - Ngày tháng năm sinh:    
  - Quốc Tịch:         Việt Nam
  - Dân Tộc:             Kinh
  - Quê quán:     
  - Địa chỉ thươờng trú:   
  - Số điện thoại liên lạc cơ quan: 

    Số điện thoại di động: 
  - Trình độ văn hoá:     10/10
  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
  - Chức vụ đang nắm giữ: Giám đốc - CTy CP BB Hoàng Thạch
  - Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

 
  
0989572988