SỰ CẦN THIẾT PHẢI THÀNH LẬP HIỆP HỘI

SỰ CẦN THIẾT PHẢI THÀNH LẬP HIỆP HỘI

Sự cần thiết phải thành lập hiệp hội

Xuất phát từ tình hình thực tiễn sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất bao bì xi măng cần có một tổ chức là hiệp hội của mình để tập hợp giúp  các đơn vị vượt qua khó khăn đảm bảo sản xuất phát triển, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các thành viên... Ngày 08 tháng 5 năm 2008 của Bộ Công Thương ra Quyết định số 2712/QĐ-BCT về việc Công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội bao bì xi măng Việt Nam. Ban vận động thành lập Hiệp hội bao bì xi măng Việt Nam đã có hồ sơ xin phép Bộ Nội về việc thành lập hiệp hội. Về việc này ban vận động xin báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề về các doanh nghiệp sản xuất bao bì xi măng báo cáo đồng chí Thứ xem xét như sau:

Hiện nay công suất của các nhà máy xi măng trong nước khoảng 40 triệu tấn/năm, chiến lược đến năm 2020 công suất phải đạt được 80 triệu tấn/ năm. lượng bao bì xi măng tương ứng hàng năm từ: 600.000.000 đến hơn 1.000.000.000 vỏ bao. Tính đến thời điểm này cả nước có trên 30 doanh nghiệp sản xuất vỏ bao bì xi măng, sử dụng hàng chục ngàn lao động, đóng góp cho đất nước mỗi năm hàng trăm tỷ đồng tiền thuế. Các doanh nghiệp sản xuất bao bì xi măng cho rằng việc thành lập Hiệp hội là rất quan trọng và cần thiết để giải quyết các mục tiêu do hiệp hội đề ra(theo nội dung hồ sơ đã báo cáo Bộ Nội Vụ).

Về khó khăn mà các doanh nghiệp sản xuất bao bì đang gặp phải đó là : Các doanh nghiệp bao bì xi măng là các đơn vị làm thuê cho các nhà máy xi măng, quan hệ thông qua hợp đồng kinh tế theo luật pháp, hiện nay các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bao bì xi măng vẫn còn hoạt động tự phát, chưa có tổ chức, chưa có tiếng nói chung dẫn đến việc tranh mua, tranh bán, bị ép giá cả về đầu ra lẫn đầu vào, tình trạng thua lỗ kéo dài, các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, một số doanh nghiệp trên bờ vực phá sản.

Ban vận động thành lập hiệp hội bao bì xi măng Việt nam chúng tôi được biết Hiệp hội xi măng Việt nam có trụ sở tại 37 Lê Đại Hành Hà nội, hiệp hội này có trên 70 thành viên bao gồm các doanh nghiệp trong Tổng công ty xi măng các doanh nghiệp thuộc chi hội xi măng vừa và nhỏ các đơn vị cung ứng & sự nghiệp khác, đây là một hiệp hội có quy mô tương đối lớn, hội viên chủ yếu là các doanh nghiệp sản xuất và phân phối xi măng. Trong nhiều năm qua các nhà máy xi măng luôn có xu hướng ép giá vỏ bao của các doanh nghiệp sản xuất bao bì xi măng, đẩy các doanh nghiệp sản xuất vỏ bao vào một hoàn cảnh sản xuất kinh doanh hết sức khó khăn như đã nêu trên. Vì vậy trên 30 doanh nghiệp sản xuất bao bì xi măng không muốn gia nhập Hiệp hội xi măng Việt Nam, chúng tôi nhận thấy hai nghành này không đồng nhất thậm chí còn mâu thuẫn về lợi ích. Đối với nghành sản xuất bao bì xi măng thì việc gia nhập Hiệp hội xi măng Việt nam sẽ không có hiệu quả, không thiết thực mà cần có Hiệp hội bao bì xi măng riêng của nghành này thì mới giải quyết được những nhiệm vụ & mục tiêu của các doanh nghiệp hội viên đề ra.

Đại diện Ban vận động Hiệp hội Bao bì xi măng Việt Nam  chúng tôi xin cam kết tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật, chỉ hoạt động về các lĩnh vực chuyên môn nghề nghiệp của hội như dự thảo điều lệ của hội đã lập và trình Bộ xem xét, không hoạt động chính trị hoặc các hoạt động khác chấp hành nghiêm chỉnh báo cáo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không gây bất cứ điều gì có hại cho xã hội và nhà nước, đảm bảo việc làm & đời sống cho hàng nghìn  người lao động cũng như các nghĩa vụ đối với nhà nước ngày càng tốt hơn, góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá của đất nước.

Đại diện Ban vận động Hiệp hội Bao bì xi măng Việt Nam cho rằng tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ thành lập Hiệp hội bao bì xi măng Việt Nam đã rõ ràng và phù hợp với quy định của pháp luật. Kính mong đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ xem xét phê duyệt tạo điều kiện giúp đỡ để được phép thành lập hiệp hội bao bì xi măng việt nam.
0989572988