Đơn vị trong ngành là cộng tác viên của Hiệp Hội

Đơn vị trong ngành là cộng tác viên của Hiệp Hội

Đơn vị trong ngành là cộng tác viên của hiệp hội

1-Công ty TNHH Thuỳ Anh

2-Cty CP Sơn - Chất dẻo

3-Cty CP Bao Bì Hà Tiên

4-Cty CP sản xuất &KD vật tư thiết bị VVMI

5-Công Ty Bao Bì Đạm Phú mỹ

0989572988