Đơn vị trong ngành là cộng tác viên của hiệp hội

Admin 16/10/2018

Đơn vị trong ngành là cộng tác viên của hiệp hội

1-Công ty TNHH Thuỳ Anh

2-Cty CP Sơn - Chất dẻo

3-Cty CP Bao Bì Hà Tiên

4-Cty CP sản xuất &KD vật tư thiết bị VVMI

5-Công Ty Bao Bì Đạm Phú mỹ