Đơn xin phép thành lập Hiệp hội

Đơn xin phép thành lập Hiệp hội

Đơn xin phép thành lập Hiệp hội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

--------------------------------

Hà Đông, ngày 26 tháng 5 năm 2008

ĐƠN XIN THÀNH LẬP

HIỆP HỘI BAO BÌ XI MĂNG VIỆT NAM

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Nội Vụ

 

Thay mặt các thành viên trong Ban vận động thành lập Hiệp hội bao bì xi măng Việt Nam tôi làm đơn kính trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc xin phép thành lập Hiệp hội bao bì xi măng Việt Nam.

1 - Sự cần thiết thành lập Hội:

a/ Tình hình trong nước về lĩnh vực Hội dự kiến hoạt động:

Hiện nay, trên lãnh thổ nước ta có trên 30 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bao bì xi măng. Do cơ chế hoạt động tự phát, chưa có tổ chức, không có tiếng nói chung dẫn đến tranh mua, tranh bán, bị ép giá cả về đầu vào và đầu ra, dẫn đến tình trạng thua lỗ kéo dài, đời sống của gần 15.000 người lao động gặp nhiều khó khăn, thu nhập của DN giảm sút..., nhiều DN trên bờ vực phá sản.

b/ Tình hình quốc tế liên quan đến lĩnh vực Hội dự kiến hoạt động:

Việt Nam đã chính thức gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và đang trên tiến trình hội nhập sâu, rộng với nền kinh tế toàn cầu. Điều này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp Việt Nam đang và sẽ phải vận động để cạnh tranh trên một sân chơi mới (sân chơi WTO) với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít những thách thức. Với tiềm lực về tài chính, về công nghệ, kinh nghiệm quản lý của các doanh nghiệp nước ngoài, họ đã đi trước và tiến bộ hơn chúng ta hàng trăm năm, do đó năng lực cạnh tranh của họ rất lớn thậm chí có nguy cơ thôn tính dễ dàng các DN Việt Nam nếu chúng ta không biết đoàn kết, tập hợp lại để tăng sức mạnh cạnh tranh.

c/ Dự báo xu hướng lĩnh vực Hội:

Trong xu thế hiện nay, ngành công nghiệp xi măng Việt Nam đang phát triển nhanh, mạnh và tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, nhiều nhà máy xi măng mới sẽ ra đời để đáp ứng nhu cầu còn rất lớn cho ngành xây dựng. Song song tồn tại và phát triển với ngành xi măng, các nhà cung cấp bao bì cũng lần lượt ra đời. Việc thống nhất hoạt động chung trong Hiệp hội sẽ góp phần điều hành hoạt động phân phối có tổ chức, phù hợp với quy định của pháp luật, ổn định về chất lượng, về giá cả, về vật tư đầu vào và giá bán sản phẩm đầu ra, khắc phục được tình trạng tranh mua, tranh bán, đẩy giá đầu vào lên cao, đầu ra xuống thấp hơn giá thành làm cho nhiều DN có nguy cơ thua lỗ kéo dài, đời sống người lao động không đảm bảo, bảo vệ hợp pháp quyền lợi cho cả nhà cung cấp và khách hàng, góp phần ổn định và phát triển nền kinh tế ngành và kinh tế đất nước.

Hầu hết các DN sản xuất bao bì xi măng Việt Nam chưa thực hiện việc xuất khẩu ra thị trường thế giới. Vì vậy, Hiệp hội sẽ tổ chức hoạt động và hướng hội viên tiếp cận công nghệ mới, chia sẻ kinh nghiệm quản lý tiên tiến nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cho các DN hội viên, tiếp cận thị trường thế giới nhằm đẩy mạnh quy mô phát triển của ngành.

2 - Tôn chỉ, mục đích của Hội:

Hiệp hội bao bì xi măng Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các nhà sản xuất, kinh doanh, sử dụng, nghiên cứu và quản lý có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến lĩnh vực bao bì xi măng; là tổ chức phi chính phủ, hoạt động phi lợi nhuận nhằm mục đích tập hợp, phối hợp, trao đổi, liên kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các hội viên cũng như với các tổ chức trong nước và nước ngoài nhằm phát triển nghề nghiệp, bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên trong khuôn khổ pháp luật quy định.

3 - Nhiệm vụ của Hội:

- Phối hợp hoạt động của các hội viên trong sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, phát triển thị trường.

- Tổ chức thu thập, nghiên cứu cải tiến, trao đổi thông tin và kinh nghiệm về khoa học kỹ thuật bao bì xi măng trong nước và thế giới. Hợp tác giúp đỡ lẫn nhau về đào tạo cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật, tư vấn về đầu tư công nghệ sản xuất, về tổ chức, quản lý sản xuất cho các hội viên. Phổ biến chính sách pháp luật có liên quan cho hội viên.

- Hoà giải tranh chấp giữa các hội viên.

- Tổ chức và tạo điều kiện cho hội viên tham gia các hình thức xúc tiến thương mại như: hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước, tham quan, khảo sát thị trường trong nước và quốc tế ...

- Nghiên cứu, tổng hợp ý kiến hội viên để phản ánh, đề đạt với khách hàng và các cơ quan tham gia tư vấn, kiến nghị với Chính Phủ về việc ban hành các chính sách liên quan đến ngành bao bì xi măng. Phát triển hội viên, xây dựng và phát triển quan hệ với các tổ chức trong nước và quốc tế.

4 - Nguyên tắc tổ chức và hoạt động:

- Nguyên tắc tự nguyện, tự quản.

- Nguyên tắc tự trang trải về kinh phí.

- Bình đẳng, dân chủ với mọi hội viên.

- Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số.

5 - Phạm vi hoạt động, tư cách pháp nhân của Hội:

- Hiệp hội hoạt động trên phạm vi cả nước.

- Hiệp hội hoạt động tuân thủ pháp luật Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và theo Điều lệ của hiệp hội. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại ngân hàng, hạch toán tự trang trải.

6 - Tiêu chuẩn hội viên, số hội viên ban đầu:

a/ Tiêu chuẩn hội viên:

- Là các doanh nghiệp, các nhà khoa học, quản lý hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bao bì xi măng của Việt Nam chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ của Hội, tự nguyện xin gia nhập Hội.

- Tích cực tham gia các hoạt động của Hiệp hội. Chấp hành theo sự phân công của Hiệp hội.

- Tham gia tích cực bảo vệ uy tín của Hiệp hội.

b/ Số hội viên ban đầu:

Số hội viên ban đầu tham gia hiệp hội là 15 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực SXKD bao bì xi măng, gồm: Công ty CP bao bì Thanh Hoá, Công ty CP bao bì và KDTH Nghệ An, Công ty TNHH Tân Khánh An, Công ty CP nhựa bao bì Vinh, Công ty CP bao bì Hải Phòng, Công ty CP bao bì Bỉm Sơn, Công ty CP bao bì Bút Sơn, Công ty CP CNTM Sông Đà, Công ty CP bao bì Vinaconex, Công ty CP bao bì Đà Nẵng, Công ty CP VPP Cửu Long, Công ty CP bao bì Tiền Phong, Công ty TNHH Thuỳ Anh, Công ty TNHH Trung Kiên, Công ty CP bao bì Tam Điệp.

7 - Cơ cấu tổ chức bộ máy và dự kiến nhân sự chủ chốt của Hội:

a/ Cơ cấu tổ chức bộ máy của Hiệp hội gồm:

-          Đại hội toàn thể hội viên

-          Hội nghị toàn thể hội viên

-          Ban chấp hành hiệp hội

-          Chủ tịch hiệp hội

-          Tổng thư ký hiệp hội

-          Văn phòng hiệp hội

-          Ban kiểm tra

-          Các ban chuyên môn

-          Văn phòng đại diện và các chi hội

-          Các tổ chức thuộc hiệp hội.

b/ Dự kiến nhân sự chủ chốt của Hiệp hội:

Tại Hội nghị trù bị thành lập Hiệp hội, Ban vận động đã nhất trí dự kiến nhân sự chủ chốt của Hiệp hội như sau:

- Ông Nguyễn Trọng Giang  – Chủ tịch Hiệp hội

- Ông Lại Văn Thạnh             – Phó chủ tịch Hiệp hội

- Ông Dư Văn Hải                   – Phó chủ tịch Hiệp hội

- Ông Phan Văn Tam            – Tổng thư ký Hiệp hội

8 - Tài sản, tài chính và trụ sở ban đầu của Hội:

-  Tài sản, tài chính của hiệp hội: Chưa hình thành

- Trụ sở ban đầu của hiệp hội được đặt tại Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (xã Yên Nghĩa, TP Hà Đông, tỉnh Hà Tây). Điện thoại: 0343.820846     Fax: 0343.516478

Chúng tôi xin gửi hồ sơ gồm:

  1. Quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội, sơ yếu lý lịch của người đứng đầu Ban vận động, danh sách những người trong ban vận động.
  2. Dự thảo Điều lệ Hội
  3. Dự kiến phương hướng hoạt động
  4. Danh sách hội viên ban đầu và đơn xin vào Hội có chữ ký hội viên
  5. Các văn bản xác định về trụ sở và tài sản của hội.

Vậy kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét và giải quyết cho chúng tôi được phép thành lập Hiệp hội bao bì xi măng Việt Nam.

Chúng tôi xin hứa:

-          Chấp hành đúng các quy định của pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

-          Tổ chức, hoạt động theo đúng Điều lệ Hội đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn.

 

                                                                                                                                                                                                              T/M BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI

                                                                                                                                                                                                                                     Trưởng ban

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                             Nguyễn Trọng Giang

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

--------------------------------

                                                                                                                                                                                                                                         Hà Đông, ngày 12 tháng 5 năm 2008

ĐƠN XIN PHÉP

THÀNH LẬP HIỆP HỘI BAO BÌ XI MĂNG VIỆT NAM

Kính gửi: Bộ Nội Vụ

Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính Phủ Quy định chi tiết về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội,

Căn cứ Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội Vụ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính Phủ,

Căn cứ Quyết định số 2712/QĐ-BCT ngày 08 tháng 5 năm 2008 của Bộ Công Thương Việt Namvề việc Công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội bao bì xi măng Việt Nam,

Hiện nay, trên lãnh thổ nước ta có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bao bì xi măng. Do cơ chế hoạt động tự phát, chưa có tổ chức, không có tiếng nói chung dẫn đến tranh mua, tranh bán, bị ép giá cả về đầu vào và đầu ra, dẫn đến tình trạng thua lỗ, đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn, thu nhập của DN giảm sút..., nhiều DN trên bờ vực phá sản.

Từ thực tiễn trên, với mục đích đoàn kết, tập hợp các Doanh nghiệp sản xuất bao bì xi măng lại với nhau, hợp tác, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên, giúp hội viên hoạt động đúng pháp luật và phù hợp với luật lệ chung của WTO và quan trọng hơn là tập hợp sức mạnh cạnh tranh để các DN cùng nhau phát triển ổn định, bền vững, góp phần vào sự phát triển ổn định của ngành và phát triển kinh tế đất nước.

Chúng tôi, Ban vận động thành lập Hiệp hội bao bì xi măng Việt Nam hiện nay đã vận động được 15 doanh nghiệp sản xuất bao bì xi măng trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam của nước ta cùng nhất trí và đồng thuận cao tham gia và xây dựng Hiệp hội bao bì xi măng Việt Nam và sẽ tiếp tục vận động các DN tham gia hiệp hội.

Kính đề nghị Bộ Nội Vụ cho phép thành lập Hiệp hội bao bì xi măng Việt Nam nhằm tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp chúng tôi trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định sản xuất và phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn!

THAY MẶT BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                           Trưởng ban

- Như kg

- Lưu

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                      Nguyễn Trọng Giang

 

 

 

0989572988